SZINIA: A templom kódja

3 000 Ft

Leírás

Szerző: Színia Bodnár Erika„
„Az élet sok apró igazsága között talán nem is az igazság a fontos. Hanem a békesség, mellyel megszorítjuk egymás kezét az igazság fölött.””
(Wass Albert)•

Lehetséges, hogy létezett valaha egy szent könyv, amely magyar rovásjelekkel íródott, és amely tartalmazta a Föld teljes történetét, múltját és jövőjét?
Lehetséges, hogy ez a könyv volt az alapja többek között a Bibliának?!
Lehetséges, hogy ezt a könyvet olyan csoportok, amelyeknek mindez érdekében állhatott, ellopták, és megsemmisítették?!
Esetleg még mindig megvan valahol, de meghamisították, és más könyvet írtak belőle?!

Igen, lehetséges…

Ebben a kötetben A TEREMTÉS JELEI címszó alatt olvashatjuk, hogy „nekünk magyaroknak minderre bizonyítékaink vannak.”

Részlet a kötetből, KRISZTUS ELUTASÍTÁSA:

… „Ezer évvel ezelőtt Szent István királyunk hivatalosan is a római kereszténységhez kötötte Magyarországot, a magyar népet, mert tudta, hogy Jézus tanításai EGYSÉGET kérnek az egész világtól, és azt is tudta, hogy ebben az egységben a magyaroknak nagyon fontos szerepük van.

A magyarok ősi tudása, vallása ugyanis a kereszténység. Olyan kereszténység, amely a magyar rovásjelekkel és a szavainkkal bizonyítható, elolvasható, és összefüggő logikus rendszert alkot. Ez a kereszténység Jézus születése előtt természetesen nem ismerte a Megváltót, sem pedig a Jóisten testbe született formáját, ám a jeleit igen.

Nincs még egy olyan népe és országa a világnak, amelyik ekkora kincset tart a kezében.”

A kötetben szereplő címszavak és címek:

VALLÁSHÁBORÚ, „ŐSMAGYAR” TUDÁS,
KRISZTUS ELUTASÍTÁSA, AZ EGYHÁZ, ISTEN JELE,
ARANYKÖNYV, A TEREMTÉS JELEI, A KÓDOK,
ALAPKÓDOK, AZ ARANYKÖNYV TEREMTÉSTÖRTÉNETE,
JELKÉPEINK, A NÉGY ELEM, A TEMPLOM,
A VÍZ KÓDJÁNAK 3 FORMÁJA,
RÉSZLET AZ ÖRÖKIFJÚSÁG VIZE C. magyar népmeséből,
A TŰZ KÓDJA, A FÉNYERŐ, IHS, JÉZUS A GYŐZŐ,
KRISZT-US, A GYŐZŐ, A SZÉL EREJE,

EGYÜTT: ISTENSZEM, SZERKEZET,
AZ ÉLETFA TÖBBFÉLE ÁBRÁZOLÁSA, ÉDENKERT,
AZ ISTEN KÓDJA, ŐSMAGYAR HITRENDSZER?
AZ ÁLDOZAT, SZÓ, A SZENTMISE, AMEN,
A LANCIANOI EUCHARISZTIKUS CSODA TÖRTÉNETE,
KENYÉR ÉS BOR, A TEMPLOM GEOMETRIÁJA, SZÓLY OM!
PÜNKÖSD, A MÚLTAT VÉGKÉPP ELTÖRÖLNI,
SZENT ISTVÁN, A BIBLIA ÉS A NÉPMESÉK,
MESÉBEN ÉLÜNK, NEM PEDIG EGY RÉSZECSKE gyorsítóban,
NAPTÁR, EGYHÁZI TÉVEDÉSEK, AZ IGAZSÁG TUDÁSA,
NÉPEK ÉS ÉLETFÁK, POGÁNYOK VOLTUNK?

MELLÉKLET: ÜNNEPEINK;
BENEDEK ELEK: AZ ÖRÖK IFJÚSÁG VIZE;
BENEDEK ELEK: TÖBBSINCS KIRÁLYFI;