Eckhart Tolle: A most hatalma

3 490 Ft

Leírás

útmutató a megvilágosodáshoz

A szerző sokak szerint a ma élő legnagyobb spirituális tanító. A Cambridge-i Egyetem fiatal kutatójaként világosodott meg, lelki szenvedése talán legmélyebb pontján, s azóta teljesen más szemüvegen át látja az életet. Ezt az új szemléletmódot magyarázza el művében, s hogy miként tud bárki megvilágosodni. Nemzetközi bestseller.

Németországban és Spanyolországban eltöltött, boldogtalan gyermekkora után Tolle fiatal, depressziós felnőttként Angliában élt, ahol – saját szavaival élve – egyfajta „belső átalakuláson” ment keresztül, spirituális tanítóvá vált. Később Észak-Amerikába költözött. Saját bevallása szerint egy bizonyos vallással sem azonosul, de írásait a spirituális tanítások széles skálája inspirálta.

A modern spirituális irodalom egyik gyöngyszeme „A Most hatalma”. Ez az Útmutató, a megvilágosodáshoz alcímet viselő könyv először Kanadában jelent meg. Az igazi áttörést azonban az jelentette, amikor az Egyesült Államokban is a könyvesboltok polcaira került, ahol egy csapásra bestseller lett, Eckhart Tolléból pedig keresett előadó.

Míg a spirituális művek és a New Age szellemisége által inspirált írások többsége földtől elrugaszkodott fogalmakkal próbálja megragadni a transzcendens lényeget, „A most hatalma” kizárólag azokra a problémákra összpontosít, amelyeket az adott pillanatban megélünk és arra a személyre, akik ebben a pillanatban vagyunk.

A „segíts magadon”, a „hogyan légy sikeres” típusú munkák közül is kiemelkedik, nemcsak a spirituális könyvek közül, mert szembeszáll azzal az elterjedt meggyőződéssel, hogy akkor is fényes jövő vár ránk, ha nem foglalkozunk a jelennel. Ez a mű egyben mesteri szintézise a buddhista, a keresztény, a taoista és más hagyományok tanainak, de kielégíti azt a XXI. századi igényt is, hogy a konvencionális vallások keretein kívül gondolkozzunk, felismerve, hogy valahol minden vallás ugyanazt mondja.

Tolle az után mélyedt el a spirituális szövegekben, hogy 29 éves korában a megvilágosodás egy pillanatában felismerte az igazságot, amit ezek az írások közvetítenek. A kérdés-felelet formában írt mű első oldalain Tolleelmeséli, hogy ez hogyan történt. Hirtelen váltását az öngyűlöletről a tartós békére hitelesíti mindaz, amit leír.

Több vagy, mint az elméd!

Civilizációnk az elme vívmányaira épül, írja Tolle, és sok közülük valóban igen figyelemreméltó. Hajlamosak is vagyunk szüntelenül gondolkodó elménket önmagunkkal azonosítani. Az elme mögött azonban a létezés másfajta állapota húzódik meg, ez a valódi énünk. Ha ráhangolódunk és általa tudjuk irányítani a gondolatainkat, új szemszögből vehetjük szemügyre az érzelmeinket.

Amíg nem sikerült irányításunk alá vonni az elménket, addig az irányít bennünket. Az elme folyamatos párbeszédet tart fenn önmagával, amelyet nehéz elhallgattatni. Szüntelenül véleményt alkot, s ezt mindig a múlt történéseire alapozza. Ebből kifolyólag nem igazán tudjuk a dolgokat azon frissében, a jelenben megtapasztalni. A ma így soha nem lehet olyan jó, mint az eljövendő szép napok, vagy azok, amelyek már elmúltak.

Az ember hajlamos azt gondolni, hogy ez a szüntelenül gondolkodó hang „ő maga”, de valójában csak egy része annak, akik vagyunk. A gondolkodás szenvedélybetegei vagyunk, jegyzi meg Tolle, lévén az egó azáltal biztosítja számunkra identitásunknak az érzetét, hogy folyamatos gondolkodásra sarkall bennünket. Ez az örökös gondolkodás azonban lehetetlenné teszi, hogy egyszerűen csak élvezzük a pillanatot.

• Hogyan szabadulhatunk meg a kényszeres gondolkodástól?

Először is, távolabbról kell szemlélnünk az elménket, megfigyelve, hogy mit mond. Így szemtanúi lehetünk az érzelmek és gondolatok háborgó tengerének, amely napi rendszerességgel elsodor bennünket. Azonban ez az örökös gondolkodás lehetetlenné teszi, hogy egyszerűen csak élvezzük a pillanatot.

Természetesen a problémák megoldása és a túlélés érdekében továbbra is használjuk a gondolkodó elménket, de ha képesek vagyunk tárgyilagosan szemlélni és megragadni a mögötte rejlő valódi énünket, Tolle szerint már meg is tettük a legfontosabb lépést a megvilágosodás felé.

Amikor lecsendesedünk, ha csak egy pillanatra is elhallgattatjuk a gondolkodó elménket, nem valami álomszerű vagy kábult állapotba kerülünk, hanem pontosan az ellenkezője történik: egyszer csak jobban kezdjük érzékelni a jelent és a bennünket körülvevő dolgokat…

TARTALOM:

ELŐSZÓ
BEVEZETÉS
• NEM AZ ELMÉD VAGY!
• TUDATOSSÁG: KIÚT A FÁJDALOMBÓL;
• MÉLYEN BELEMERÜLNI A MOSTBA;
• AZ ELME STRATÉGIÁI A MOST ELKERÜLÉSÉRE;
• A JELENLÉT ÁLLAPOTA;
• A BELSŐ TEST;
• KAPUK A MEGNYILVÁNULATLANHOZ;
• MEGVILÁGOSODOTT KAPCSOLATOK;
• A BOLDOGSÁGON ÉS A BOLDOGTALANSÁGON TÚL BÉKE VAN;
• A MEGADÁS ÉRTELME;

Ezek érdekelhetnek még: