Csakraműködésünk harmonizálása MP3

9 950 Ft

Leírás

Összeállította: Sólyom Ildikó

A könyvekből információt kapunk az adott csakráról, a föltett kérdéseken keresztül pedig kifürkészhetjük, hogy mennyire kiegyensúlyozott az éppen tárgyalt energiaközpontunk működése. Azt is sorra vesszük, hogy miféle testi-lelki betegségekhez vezet, ha nem figyelünk az élet azon területeire, amelyeknek az egyensúlyban tartásán múlik testi-lelki egészségünk. Végiggondolva a témákat tisztábban láthatjuk, s felfedezhetjük, hogy milyen hátráltató magatartásokkal és viselkedésformákkal szabotáljuk saját boldogságunkat és egészségünket. Megérthetjük, hogy valami miért nem működik jól az életünkben. A változtatásra pedig egyedül nekünk van jogunk és lehetőségünk, ám annak a felelőssége is a miénk.

A CD-ken a csakrák tisztítását segítő, testileg-lelkileg gyógyító hatású meditációra hívok mindenkit, aki kedvet érez békéjének megtalálásához és megtartásához.

Fizikai sík:

A Gyökér- és a Szexcsakra – a következő témákkal foglalkozik: születés, indulás, biztonság, ősi életösztön, túlélés, öntudat, család, fizikai erő, munka, az anyagi világgal való kapcsolat, az élet folytonos megújulása, majd befogadás, elengedés, partner- és szociális kapcsolatok, alkotókészség, öröm és szenvedés, kötöttség, és szabadság, érzelmi egyensúly.

Lelki sík:

A köldökcsakra főbb témái: akarat, önbecsülés, agresszió, szenvedély, önértékelés, önérvényesítés, becsvágy, kitartás, céltudatosság, a személyiség kibontakozása, az érzelmek feldolgozása.
A szívcsakra főbb témái: a feltétel nélküli szeretet, együttérzés, megbocsátás, adás,
elfogadás, megnyílás, melegség, életöröm, szolgálat, gyógyítás.
A torokcsakra főbb témái: őszinte kommunikáció, önkifejezés, önuralom, az érzés és a gondolkodás összekapcsolása, a fülelés, a beszéd és a hallgatás polaritása, a belső hang felfedezése és meghallása, a választás képessége.

Szellemi sík:

A homlokcsakra (vagy harmadikszem-csakra) főbb témái: az önmagunkért való felelősségvállalás, az intellektus, vagyis az értelmi képesség, a koncentráció és a tudat fejlesztése, valamint az érzelmi intelligencia, a bölcsesség, a meditatív képesség és az intuíció vagy hatodik érzék.

A koronacsakra főbb témái: az utolsó állomás, de nem a végcél, nem a befejezés, sokkal inkább az újjászületés, az újrakezdés síkja, úgy is mondhatnánk, hogy a feltámadásé. Létezés, csak éppen egy magasabb rezgésű dimenzióban, egy új, emelkedettebb szinten. Témája a szellemiség, az önzetlenség, a tudat kiterjesztése, az abszolút szabadság tudati állapota, a teljes tétlenség tiszta boldogsága.

Ezek érdekelhetnek még: